تفاوت گارانتی اصلی و شرکتی

تفاوت گارانتی اصلی و شرکتی سالهاست که اصطلاح گارانتی شرکتی و گارانتی اصلی در بازار کامپیوتر و غیر کامپیوتر کشورعزیزمان ایران مرسوم شده . توضیح مختصری از طرف ما می تواند شما را در انتخاب بهتر کمک کند. گارانتی اصلی: به گارانتی گفته می شود که سالهاست در زمینه خدمات پس از فروش کالا یا برند خاصی  فعالیت دارد و آن کالا و یا برند را با نام آن گارانتی می شناسند: مثلا

تفاوت گارانتی اصلی و شرکتی

سالهاست که اصطلاح گارانتی شرکتی وگارانتی اصلی در بازار کامپیوتر و غیر کامپیوتر کشورعزیزمان ایران مرسوم شده . توضیح مختصری از طرف ما می تواند شما را در انتخاب بهتر کمک کند. گارانتی اصلی: به گارانتی گفته می شود که سالهاست در زمینه خدمات پس از فروش کالا یا برند خاصی  فعالیت دارد و آن کالا و یا برند را با نام آن گارانتی می شناسند: مثلا در زمینه هارد شرکتهایی مانند حامی(الماسا-ویستا)